Default welcome msg!

Polityka Prywatności

W trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

Ponadto Klient dokonujący Zakupu Towaru bez Rejestracji, również zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Posiadacz danych jest jednocześnie Administratorem Danych, wymienionej w ust. niniejszego Regulaminu ustawy.

Dane osobowe udostępniane przez Klienta służą wyłącznie realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

Zgodne z w/w ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania czynności, o których mowa powyżej Klient kontaktuje się z Administratorem na adres e-mailowy: sklep@absolutebikes.pl lub w inny dowolny sposób.

Dokonując Rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych przez Administratorowi wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania Rejestracji lub realizacji zamówienia w postaci zakupu Towaru.

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 (trzydziestu) dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie jej danych osobowych, informacji, a w szczególności podać w formie zrozumiałej:

 1. jakie dane osobowe zawiera zbiór,
 2. w jaki sposób zebrano dane,
 3. w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
 4. w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

Prawo do informacji, o której mowa w ust. 12.8 powyżej obejmuje prawo:

 1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
 2. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
 3. podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 4. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w ust. 12.9, Administrator udziela na piśmie.

W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

Administrator jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.

Po zakończeniu korzystania z usługi lub złożenia dyspozycji likwidacji konta, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta:

 1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi Sklepu Internetowego;
 2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Klienta;
 3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania przez Klienta z usługi - niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami;
 4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw

Uczestnik może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Administratora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili przystąpienia Rejestracji.

Odbiorcą danych osobowych przekazanych Administratorowi przez Klienta jest firma Hexeline Halina Zawadzka, będąca dostawcą Towarów wystawianych w Sklepie Internetowym Hexeline, mająca dostęp do bazy danych Klientów, na co Klient wyraża zgodę akceptując treść niniejszego Regulaminu.

Polityka cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie na stronie e-hexe.com.pl stosujemy pliki cookies. Oznacza to, że w przypadku korzystania z naszej witryny będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu.

Czym są pliki cookies i do czego ich używamy?

Pliki cookies, nazywane „ciasteczkami”, to małe pliki umieszczane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzin na stronach internetowych. Nie zawierają one, ani nie gromadzą żadnych danych osobistych użytkowników stron internetowych i nie umożliwiają ich zidentyfikowanie.

Są one używane w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do potrzeb osób odwiedzających naszą stronę.

W każdej chwili pliki cookie można wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.